ACTIVITEITEN

Naast de cursussen vinden er ook een aantal (al dan niet vaste) activiteiten plaats in het wijksteunpunt. Sommigen iedere week, anderen tweewekelijks of maandelijks. Daarnaast zijn er incidentele activiteiten, die worden aangegeven op de flyers in het wijksteunpunt en in de maandelijkse nieuwsbrief.

Voor deelname aan wekelijkse activiteiten, welke worden georganiseerd door vrijwilligers, wordt per jaar eenmalig €32,50 gevraagd. U kunt voor dit eenmalige bedrag van €32,50 deelnemen aan alle wekelijkse activiteiten, zoals handwerken, kaarten maken, biljarten en bridgen. De koffie-inloop valt hier buiten.

Voor eenmalige maandelijkse activiteiten of andere activiteiten wordt per activiteit een bijdrage gevraagd.

https://www.youtube.com/watch?v=CfBLDngwBb0&t=17s