Bij wie kunt u terecht?

Leiding wijksteunpunt (Vita) tel: 640.71.71  of email: b.zekveld@participe.nu

Op het wijksteunpunt is er een sociaal beheerder werkzaam. Een aantal dagen per week kunt u bij haar terecht op het spreekuur van 10.00 – 12.00 uur. Kijkt u voor het actuele weekrooster op de deur van het kantoor. Schriftelijke mededelingen of verzoeken kunnen in brievenbus nr. 174 worden gedeponeerd. De Vita leiding biedt ondersteuning en begeleiding bij wijk/ bewoners-initiatieven, ook kunt  u bij haar terecht met allerlei vragen. Indien nodig verwijst zij u door.

Huismeester (Eigen Haard) tel. 640.72.49

Ronald Meijer  is werkzaam als huismeester ten behoeve van het senioren-complex Dignahof (Digna- en Zeelandiahoeve) en is iedere werkdag een aantal uren aanwezig. Raadpleeg hiervoor het aanwezigheidsrooster bij zijn kantoor. Hij heeft op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend spreekuur van 09.00 – 10.00 uur. Op dinsdag en donderdag is hij aanwezig van 12.00 – 15.30 uur, in verband met zijn werkzaamheden als huismeester elders. U kunt hem ook bellen, of een schriftelijk verzoek in brievenbus 172 deponeren.

De huismeester houdt toezicht op het  onderhoud, de schoonmaak en de apparatuur, assisteert bij (kleine) technische problemen, haalt maandagmorgen en donderdagmiddag huisvuil op. Bij klachten over uw woning kunt u tijdens het spreekuur terecht bij de huismeester. Bij afwezigheid van de huismeester

kunt u uw spoed- klachten melden bij Eigen Haard via het 24-uurs servicenummer 020-6801801.

Bewonerscommissie Digna-/Zeelandiahoeve

De bewonerscommissie (BC) is voor de woningcorporatie het aanspreekpunt voor alle bewoners binnen het complex. De leden wonen dan ook binnen dat complex en weten wat er speelt en wat de wensen van de bewoners zijn. Wensen voor de woonomgeving en woningverbetering kunnen worden besproken. Echter, de BC is er niet voor individuele klachten (alle onderhoudsklachten dient u zelf bij Eigen Haard te melden), maar kan wel inspringen als blijkt dat veel huurders dezelfde klachten hebben. De BC doet al het mogelijke tot een goede samenwerking en mede organiseren van activiteiten binnen het complex.

De bewonerscommissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en Lief & Leed en zijn allen bewoners van de complexen.

Eén keer per jaar belegt de BC een jaarvergadering voor alle bewoners, waarin de commissie verslag doet van de afgelopen periode en de plannen voor de komende tijd bekendmaakt. Eventuele schriftelijke verzoeken kunt u deponeren in brievenbus 354A (laatste bus in de hoofdentree).

Ouderenadviseur (Vita)

Iedere woensdag van 12.00 – 13.00 uur heeft de ouderenadviseur spreekuur in de kleine zaal. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt bij haar terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, welbevinden en voorzieningen. Een huisbezoek of vervolgafspraak is mogelijk. U kunt de ouderenadviseur, Vera Lemm, bereiken op telefoonnummer 06 -127.060.01

Wasserette

Op de 1e verdieping, boven de hoofdingang, bevindt zich de wasserette. Daar staan een wasmachine met centrifuge en een droger. De machines werken op munten; deze kosten € 2,50 en kunnen op spreekuurtijden (09.00 – 10.00 uur) bij de huismeester worden gekocht. U kunt uw eigen wasmiddel gebruiken.

Logeerkamer

Voor gasten van bewoners is het mogelijk om gebruik te maken van de logeerkamer. Deze is ingericht voor twee personen en heeft een eigen douche- en toiletruimte. De logeerkamer is op de 1e verdieping, naast de wasserette. De kosten bedragen € 20,00 per nacht, inclusief het gebruik van bedlinnen en handdoeken. Van de gasten wordt verwacht dat zij de kamer vóór 12.00 uur verlaten hebben. Reserveringen en betaling dienen tijdig door de bewoner te worden gedaan bij de huismeester dhr. Ronald Meijer, tijdens spreekuurtijden. De logeerkamer is uitsluitend bestemd voor gasten van bewoners en niet voor wijkbewoners.

 

Gebruik van de ruimtes
Voor het vieren van verjaardagen, huwelijksjubilea, vergaderingen of andere (bijzondere) gelegenheden kan men de grote of kleine zaal huren in het   wijksteunpunt.

Men betaald apart voor de aanwezige gastvrouwen of –heren, de drankjes en hapjes en eventueel gebruik van de keuken

serviesgoed e.d.). Verder gelden de volgende gebruiksprijzen per dagdeel (4 uur):

kleine zaal (1 en 2) grote zaal
Sociaal tarief
(voor ouderen en organisaties die betrekking hebben op ouderen)
Totaal: € 27,00

Zaal 1: € 10,50

Zaal 2: € 16,50

€ 86,00 + keuken-gebruik € 22,00
Kostendekkend tarief

(voor professionele organisaties)

Totaal: € 31,50
Zaal 1: € 12,00Zaal 2: € 19,50
€ 99,75 + keuken-gebruik € 25,00

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief de vergoeding voor de gastvrouwen/heren (€ 5,- per persoon per uur). Er wordt naast frisdrank alleen laag alcoholische drank geschonken. Er is geen vergunning voor het schenken van sterke dranken. U mag dit ook niet zelf meenemen.

I.v.m. het concurrentiebeding, betalen niet-bewoners verhoogde consumptieprijzen bij incidentele feesten/bijeenkomsten. Voor nadere informatie over mogelijkheden en voorwaarden kunt u zich wenden tot één van de medewerkers van het wijksteunpunt.

Uitgebreidere verhuurinformatie kunt u vragen aan de sociaal beheerder.

Salon

Voor 65-plussers van Digna-/Zeelandiahoeve en uit de Westwijk is er in het wijksteunpunt Dignahof een salon, waar u terecht kunt voor kapster, pedicure en schoonheidsspecialiste. U kunt de dames voor een afspraak bereiken op hun eigen telefoonnummer:

Pedicure/schoonheidsspecialiste : maandag en dinsdag

Evelyn Albrecht: Tel: 020-645 69 82 / 06-421 46 971

Pedicure/masseuse/manicure/harsen/medical taping: woensdag

Ria Kluvers-Melissen: Tel: 06-202 30 213
Kapster:  donderdag

Regina Bolderick : Tel: 020-696 31 59

(Bellen na 19.00 uur)

Kapster:  1x per 2 weken op  maandag en elke vrijdag

Cynthia Noordanus : Tel: 06-553 31 448
Uitsluitend voor heren- en damesknipklanten is zij eens per 14 dagen op maandag aanwezig, mits u een afspraak maakt.

Bij verhindering wegens ziekte, dienen afspraken zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd bij betrokkenen.
Amstelveenpas

Deze pas is beschikbaar voor inwoners van Amstelveen, die een netto-inkomen hebben tot circa 125% van het minimum. Met de Amstelveenpas krijgt u (50%) korting op allerlei voorzieningen en activiteiten bij Vita en andere organisaties. Aanvragen van de pas kan bij de gemeente Amstelveen via telefoon 540 49 11.

Alarmering

Indien u het raadzaam vindt om tot de aanschaf van een alarmapparaat over te gaan, kunt u hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het Vita-Amstelland hoofdkantoor, op telefoonnummer 543.04.30.

MDC-Amstelland, Prikpost
Op woensdag en vrijdagmorgen van 10.30 – 11.00 uur terecht voor uw bloedafname in de kleine zaal. Indien u nuchter geprikt moet worden, en deze tijd voor u te laat is, kunt u via de huisarts een aanvraag doen om thuis geprikt te worden. Dit geldt voor mensen die niet in staat zijn naar  het gezondheidscentrum Duizendblad te gaan, Kamillelaan 1. Op maandag t/m vrijdag kunt u van 8.30 – 10.00 uur daar terecht.
Eenpansmaaltijd

Iedere dinsdag om 17.00 uur is er gelegenheid om gezamenlijk een warme ‘eenpanspansmaaltijd’ en een toetje te nuttigen. De kosten hiervoor bedragen €5,-. Indien u in het bezit bent van een Amstelveenpas kunt u 50% korting krijgen. Er wordt een maandmenu gemaakt zodat u kunt kiezen wanneer u wilt mee-eten.

Maaltijdproject ‘Samen aan tafel’

Iedere donderdagmiddag om 12.30 uur kunt u van een warme maaltijd genieten voor €5,00.  U krijgt een warme maaltijd met óf soep óf een toetje. Indien u in het bezit bent van een Amstelveenpas krijgt u 50% korting. Er wordt een maandmenu gemaakt zodat u kunt kiezen wanneer u wilt mee-eten.

Elke maandag van 10.00 – 11.00 uur kunt u deze maaltijden in de kleine zaal  reserveren of telefonisch op 640 00 66.