Nieuwsbrief voor de vrijwilligers van Participe Amstelland Februari 2019

Inhoud:
Trends en uitdagingen in het vrijwilligerswerk
Coördinator leer- en ontwikkelbehoeften van vrijwilligers
Automaatje in Uithoorn is van start gegaan
Nieuwjaarsbijeenkomst van de Aalsmeerse Vrijwilligers
Feest in Alleman
Wie zijn onze vrijwilligers
Vrijwilligersraad: Van de vergadertafel
Vrijwilligers gezocht
Participuzzel
Colofon

Trends en uitdagingen in het vrijwilligerswerk
Iedere keer als wij de wijkcentra binnenstappen zien wij veel bekende gezichten. Mensen die zich al jaren inzetten voor anderen, in allerlei vormen. Achter de bar, in de keuken, aan de leestafel, bij de informatiebalie en in de tuinen. Niets is jullie te gek. Wandelen, eten opdienen, een spelletje doen, formulieren invullen, het koffieapparaat schoonmaken… jullie doen het gewoon.
Regelmatig zien wij ook nieuwe gezichten. Vrouwen en mannen uit andere landen die de Nederlandse taal willen leren en daarom de weg naar de wijkcentra weten te vinden. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die waardevol werk bij ons verrichten, afhankelijk van hun talenten en hobby’s. Ook mensen die net met pensioen zijn en op zoek zijn naar een daginvulling. Of weduwen/naars die net hun partner hebben verloren en het huis ontvluchten om even op andere gedachten te komen. Uit de gesprekken met jullie kunnen wij wat trends en uitdagingen pikken die wij graag met jullie delen.
Trends Uitdagingen
Wij merken wel dat de nieuwe mensen zich anders met het werk verbinden, mensen willen best iets doen, maar niet structureel of voor langere tijd. Zij pakken kleinere taken op en willen zich vooral niet vastbinden aan dagen en tijden. Wij moeten leren denken in kleinere taken.

Het is het tijdperk van drukte. Dat horen jullie ook van iedereen, toch? Druk met “alle ballen in de lucht te houden”. Werk, kinderen, mantelzorg, hobby’s, sociale verplichtingen De uitdaging ligt in de waardering voor iedereen die bereid is om eigen tijd aan anderen te besteden.

Mensen hechten steeds meer waarde aan vrije tijd, zingeving, mindfulness, persoonlijke ontwikkeling. Aandacht vanuit Participe voor leer- en ontwikkelingsbehoeften.
Jonge, zakelijk ingestelde vrijwilligers kijken anders naar onze werkprocessen en vinden ze af en toe verouderd. Open gesprekken durven voeren over mogelijke veranderingen.
Imago van Participe is dat wij “alleen maar met ouderen werken”. Natuurlijk is het heel fijn om van betekenis te zijn voor ouderen, maar het moet ook een uitdaging zijn voor Participe om te laten zien dat wij er zijn voor alle leeftijden
Culturele diversiteit. Zoeken naar overeenkomsten, nieuwsgierig worden naar de verschillen. Acceptatie dat wij allemaal anders zijn.
Lol en plezier zijn overal aanwezig. Er wordt veel gelachen met elkaar. Uitdaging om het zo te houden!

Bij de uitdagingen gebruiken wij het woord “wij”. Daarmee bedoelen wij iedereen die met vrijwilligerswerk te maken heeft. De vrijwilligers zelf en al onze collega’s. Mooie uitdagingen en meteen de voornemens voor 2019! En misschien al wat laat maar niet minder gemeend: nog de allerbeste wensen voor jullie allemaal!

Sjaak van der Linde, Marianne Huisman en Elena Nabatova

Coördinator leer- en ontwikkelbehoeften van vrijwilligers
Hallo, ik ben Cherif Jeffali, werkzaam als Sociaal Werker voor Participe en sinds kort houd ik mij bezig met leer- en ontwikkelbehoeften van vrijwilligers in Amstelland. Participe blijft namelijk graag in ontwikkeling en dat geldt ook voor de vrijwilligers die het dagelijks mogelijk maken dat er
verschillende activiteiten worden georganiseerd en ontwikkeld. Het beleid van Participe is dat alle vrijwilligers de mogelijkheid krijgen om nieuwe dingen te leren of wanneer zij tegen zaken aanlopen, dit met of zonder hulp kunnen oplossen. Wellicht vraagt u zich af welke leerbehoeften er zijn? Die zijn divers, breed en altijd op basis van wat u wilt leren. U kunt denken aan het leren omgaan met een computer, smartphone of tablet. Maar het kan ook zijn dat u een opfriscursus EHBO, BHV of Sociale hygiëne wenst. Kortom waar u een vraag heeft, willen wij graag met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.

De komende tijd kom ik graag langs bij u om kennis te maken en vragen op te halen op het gebied van uw leervraag. Ik kom daarnaast ook van u leren zoals uw ervaringen en kennis die u heeft opgedaan. Tot slot zal ik werken aan een ontwikkelplan voor vrijwilligers zodat talenten en kwaliteiten optimaal benut worden voor het mooie werk in Amstelland.

Ik hoop spoedig kennis te maken met u.

Mocht u nog vragen hebben dan ben ik te bereiken via telefoonnummer: 0648982237 of c.jeffali@participedelft.nu

Met hartelijke groet,

Cherif Jeffali

Automaatje in Uithoorn is van start gegaan
Op 17 januari jl. is ANWB AutoMaatje Uithoorn officieel gestart. Vrijwillige chauffeurs van AutoMaatje vervoeren minder mobiele buurtgenoten tegen een kleine vergoeding, niet alleen naar bijvoorbeeld een doktersafspraak, maar brengen ze ook naar een verjaardag of theater. Zo kunnen zij deel uit blijven maken van het sociale en maatschappelijke leven.

AutoMaatje Uithoorn voorziet duidelijk in een behoefte. Nog voordat het officieel van start was gegaan, waren er al ritten gepland voor de komende weken. We zijn we erg blij met de groep enthousiaste vrijwilligers die zich al hebben aangesloten. Zonder hun inzet zou AutoMaatje niet mogelijk zijn! Bent u ook geïnteresseerd in vrijwilligerswerk voor AutoMaatje? Of wilt u gebruik maken van AutoMaatje Uithoorn? Meer informatie is te vinden op www.uithoornvoorelkaar.nu/automaatje

Nieuwjaarsbijeenkomst van de Aalsmeerse Vrijwilligers
Op 18 januari was er voor de Aalsmeerse Vrijwilligers van Participe Amstelland een bijeenkomst georganiseerd. Ca. 25 vrijwilligers hadden de weg gevonden naar het Kloosterhof en werden, na een smakelijk lunch op humoristische wijze geïnformeerd over de geschiedenis van Nederlandse likeuren. Ook omdat er van deze likeuren kon worden geproefd werd het een hele gezellige middag. Goeshna en haar collega’s worden bedankt voor hun gastvrijheid en voor het organiseren van deze aangename middag.

Feest in Alleman
Op zaterdag 24 november was het een groot feest in wijkcentrum Alleman. Er werd gedanst, gelachen en gegeten van het heerlijke buffet wat met veel zorg en liefde voor de vrijwilligers bereid was. Tevens was op deze dag de officiële heropening van het reeds opgeknapte wijkcentrum en heeft het muzikale duo Soul en Sense een swingend optreden gegeven. Ook konden de vrijwilligers hun creatieve bijdrage leveren aan een kunstwerk onder begeleiding van kunstenares Mali Klein. Deze werken hangen inmiddels in Alleman en zijn een mooie tastbare herinnering van deze zeer geslaagde en gezellige avond!

Wie zijn onze vrijwilligers?

In deze nieuwe rubriek zal Bianca elke keer een vrijwilliger vragen zich nader voor te stellen. Deze keer zelfs 2 vrijwilligers die beiden voor persoonsalarmering werken. Wil je zelf ook iets vertellen over jouw vrijwilligerswerk of jezelf opgeven voor een interview? Mail naar: b.zekveld@participe.nu of bel naar: 06- 511 94 567.

‘Als vrijwilliger heb je tijd voor de mensen’
Naast professionals werken er ook vrijwilligers voor de afdeling Persoonsalarmering. Nico Kalf begon bijna 20 jaar geleden als vrijwilliger bij Vita, tegenwoordig Participe Amstelland. Hij had wel kennis van techniek, maar was nog geen specialist in persoonsalarmering. “Je groeit hier vooral in. Je leidt elkaar op. Als er een nieuwe vrijwilliger komt, leert diegene alles van ons, net als ik hier ook van alles heb geleerd”. Zij doen dit werk met een team van twaalf vrijwilligers. Nico werkt een dag per week bij Participe zelf, waar hij o.a.de alarmapparaten programmeert. Ook verzorgt hij plaatsingen bij de mensen thuis, waar hij veel voldoening van krijgt. “Ik vind het heerlijk werk en ben op deze manier lekker bezig. Ik heb fijne collega’s met wie ik onderling kan ruilen als de werkweken niet uitkomen.” In de regio Uithoorn- Aalsmeer-Amstelveen gebruiken bijna zo’n 1.000 mensen onze persoonsalarmering.

Henk Niemeijer is ook al meer dan 20 jaar vrijwilliger bij persoonsalarmering. Hij werkt bij de storingsdienst van de persoonsalarmering. Voor zijn pensioen was hij werkzaam in de telecommunicatie, waardoor hij de technische kennis heeft om storingen op te lossen. Henk vindt het vrijwilligerswerk vooral leuk vanwege het contact met de mensen: “Ze zijn blij als je komt om een eventuele storing op te lossen of nog een keer uitleg te krijgen over de werking. De persoonsalarmering wordt vaak aangeraden door de kinderen of de huisarts. Als ze eenmaal het alarmapparaat hebben, willen ze niet meer zonder. Vaak ben je ook een luisterend oor voor de mensen en kun je even de tijd nemen om een praatje met de veelal oudere mensen te maken. Dat geeft voldoening. Het is vrijwilligers werk en daar heb je dan ook de tijd voor.

Heeft u ook interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij persoonsalarmering? Neem dan contact op via 020-5430452.

Vrijwilligersraad: Van de vergadertafel
Ook in het nieuwe jaar, op 15 januari was de Vrijwilligersraad (VR) bij elkaar voor een reguliere vergadering. Sjaak van der Linden gaf een korte toelichting op de situatie binnen Participe en binnen Participe Amstelland in het bijzonder. Van Tjerk Jaarsma ontvingen wij het bericht, dat hij om gezondheidsredenen niet langer deel uit kan maken van de VR. Wij bedanken Tjerk voor zijn inzet en wensen hem sterkte v.w.b. zijn gezondheid.
De regeling rondom de vergoeding van onkosten voor vrijwilligers, die als gastvrouw/-heer optreden wanneer er ruimtes in een wijkcentrum worden verhuurd, is recentelijk gewijzigd. Een groot aantal vrijwilligers is niet tevreden met deze nieuwe regeling en heeft de VR gevraagd om dit met de directie van Participe Amstelland te bespreken. Dit is inmiddels gebeurd en er is de toezegging dat de regeling opnieuw wordt beoordeeld en eventueel aangepast.
De VR evalueert momenteel haar eigen functioneren over de laatste twee jaar. Wanneer daar aanleiding toe bestaat, zullen er wellicht wijzigingen worden doorgevoerd v.w.b. de doelstelling en focus van de VR. Verdere informatie hierover wordt opgenomen in een toekomstige uitgave van deze Nieuwsbrief.
Voor een volledig verslag van de VR-vergaderingen kun je terecht op www.participe-amstelland.nu.

Heb je, als vrijwilliger, vragen/opmerkingen over jouw specifieke rol binnen Participe Amstelland dan kun je altijd contact opnemen met de Vrijwilligersraad (zie onderstaand overzicht). Een andere mogelijkheid is een Email aan: vrijwilligersraad@participe-amstelland.nu .

Amstelveen-Noord Paulien Spierings, Harry Pijnenborg, Mary Verhaar
Amstelveen-Midden Elly Ang, Elizabeth Fasol
Amstelveen-Zuid Ed Dieckmann, Rob de Werker
Aalsmeer Ab Brouwer
Uithoorn/Ouder-Amstel Peter de Vries

Vrijwilligers gezocht
Hieronder een greep van de vacatures voor vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op de website http://www.participe-amstelland.nu/doe-mee/vrijwilligers/

Participuzzel

De eerste Participuzzel is gewonnen door:
vrijwilliger Bernadette uit Pluspunt.
Bernadette heeft de kadobon inmiddels in ontvangst genomen.

Wilt u ook kans maken op een kadobon van € 20,00? Hieronder staat weer een nieuwe puzzel.

Woordzoeker

Streep de woorden in de puzzel weg. De overgebleven letters vormen woord. Mail de oplossing uiterlijk 10 mei naar vrijwilligersnieuwsbrief@participe.nu en maak kans op een kadobon van € 20,00. Per post insturen mag ook. Stuur de gevonden zin dan naar:
Participuzzel
Dr. Willem Dreesweg 2
1185 VB Amstelveen

Als u de nieuwsbrief digitaal leest, klik dan hier om de Participuzzel te printen.

Colofon
Aan deze editie werkten mee:
Sjaak van der Linde, Elena Nabatova, Ab Brouwer, Bianca Zekveld, Marjo Fambach
De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2019.
Copy insturen vóór 10 mei 2019

Copyright © *|2018|* *|Participe Amstelland|*, All rights reserved.

Het contactadres voor de vrijwilligersraad is: vrijwilligersraad@participe.nu
en voor de nieuwsbrief: vrijwilligersnieuwsbrief@participe.nu

Wilt u uw gegevens updaten of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Klik dan hier: update your preferences of unsubscribe from this list.
[/av_textblock]

[/av_one_full]